La gran ajuda dels traductors.

Sovint recomane a l’alumnat no valencianoparlant que adopte una estratègia diferent per elaborar textos en valencià. Així, els demane que elaboren el text en la llengua que millor dominen i després que usen un traductor per a ajudar-se en la construcció del text en valencià.

No cal dir que insistisc moltíssim en el fet que l’ús del traductor és un recurs, una ajuda i que mai, el text resultant ha de donar-se per definitiu ja que, els traductors, tot i que han avançat moltíssim els últims anys no resolen algunes qüestions amb la qual cosa els textos que obtenim poden tenir errades de coherència i errades d’adequació en presentar paraules que es troben fora de context.

Un traductor bastant sovintejat és el que ens oferix softcatalà i que ens pot resultar pràctic. Altre potser menys conegut és el que ens oferiex la UA (Universitat d’Alacant) que reb el nom de apertium i que està en constant revisió i evolució donat el seu caràcter consultiu.